fredag 8. januar 2010

Datalagringsdirektivet ut på høring i dag

(NB! Bloggen er flyttet - KLIKK HER )

Spørmålet om innføring av Datalagringsdirektivet - om statspålagt lagring av alle opplysninger om blant annet hvem vi ringer til, sender e-post og tekstmeldinger til, når kommunikasjonen fant sted og hvor vi befant oss da kommunikasjonen fant sted - sendes ut på høring i dag kl 12.

Alle ungdomspartiene - fra Fpu til Rød Ungdom - har samlet seg i protest mot dette overvåkningstiltaket. Alle stortingspartiene er mot innføring av direktivet, bortsett fra AP som er for, og Høyre som er skeptisk, men som ennå ikke har tatt stilling.

Uavhengige jurister, herunder Den internasjonale juristkommisjons norske avdeling, hvor undertegnnede er styremedlem, og samtlige datatilsyn i EU har protestert mot innføring av et slikt direktiv, da det antas å være i strid med blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) beskyttelse av privatliv, privat kommunikasjon og ytirngsfrihet. De domstoler i Europa som hittil har behandlet spørsmålet om Datalagringsdirektivets forhold til EMK, har konkludert med at direktivet er i strid med EMK.

Det er skrevet mer, og utdypende, om dette og om direktivets innhold og konsekvenser, med ytterligere henvisninger/lenker til relevant materiale, i flere innlegg på denne bloggen (les blant annet, i kronologisk rekkefølge: her, her, her, her, her og her).

Hvis du bryr deg om de spørsmålene som Datalagringsdirektivet og lignende kontroll- og overvåkningstiltak reiser, er tiden for å engasjere seg . En egen, uavhengig organisasjon, Stopp Datalagringsdirektivet, ble stiftet i fjor høst, og har hittil fått over 6000 medlemmer. Er du motstander av direktivet, kan du blant annet gi uttrykk for dette ved å skrive deg opp på denne organisasjonens nettside.

1 kommentar:

  1. Beklager dette: http://www.nettavisen.no/nyheter/innvandringskritisk-nettside-skaper-bekymring/3423158608.html
    men ta en titt på en nylig avsagt dom i lagmannsretten, som ikke ankes. Hva en muslim kan lire av seg, og les særlig hva de fagkyndige herunder jusprofessor sa til hans fordel. Viser også til ett famøst VG intervju.Ellers en serie dommer, om hva som må tåles iht paragraf 100.

    SvarSlett